CALL OF DUTY – UNITED SOLDIERS (CODUS)

De re-enactmentgroep Call of Duty – United Soldiers bestaat uit een groep vrienden ( mannen, vrouwen en kinderen ) die gepassioneerd zijn door de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in al zijn aspecten.

De groep brengt voorstelling van het frontleven van de Amerikaanse 82nd Airborne divisie 505  en de burgerbevolking ( Het verzet ),… die op strategische veldslagen een beslissende rol hebben gespeeld in de bevrijding van Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Tevens wordt er ook aandacht geschonken aan het frontleven aan Duitse zijde en specifiek de 3de Fallschirmjäger divisie FJR5 die ook hun rol hebben gespeeld tijdens deze periode.

Daarbij gaat de aandacht vooral naar het kampleven door het dragen van de juiste uniformuitrusting, het gebruik van historisch correcte voorwerpen en militaire voertuigen van het Amerikaans en Duitse type uit deze periode. Ook de diensten die door de burgerbevolking werden verleend ten behoeve van het militaire gebeuren in de bevrijde of bezette gebieden worden niet vergeten in al onze activiteiten.

De club wordt geregeld gevraagd op herdenkingsplechtigheden, tentoonstellingen en evenementen. Daarbij wordt dan een static show opgebouwd waarbij door het brengen van living history een typische 40-45 sfeer wordt opgeroepen.

De club komt volledig tot haar recht tijdens bijeenkomsten waarbij naast uitwisseling van materiaalkennis ook tactische manoeuvres worden opgevoerd. Daarbij wordt getracht een zo waarheidsgetrouw beeld te scheppen over het militair veldwerk op de Europese slagvelden tijdens WOII.

Dit alles gebeurt in een sfeer van respect voor het uniform en de militairen die onder die vlag dienden en stierven voor de bevrijding van het Europees continent of hun vaderland.

Daardoor draagt de club op een respectvolle manier bij tot een historisch besef bij haar leden, alsook bij geïnteresseerden en kijklustigen.

Wapendracht binnen de club is conform met de huidige geldende wapenwet. Er wordt veel aandacht besteed aan een verantwoorde en veilige omgang met deze wapens.

Call of Duty neemt deel aan verschillende evenementen  die gelden als “klassiekers”:
Wings & Wheels, Historia Mundi, White star Division, Bastogne, Briele,Het Verzet, Borlo,…
De vereniging neemt ook nog geregeld deel aan WW2 gebonden evenementen en verlenen hierbij ook hun samenwerking met andere re-enactmentgroepen uit binnen- en buitenland.